BLOG | ‘handige informatie wekelijks bijgewerkt’

Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021

29-11-2021 – Nadat het kabinet onlangs heeft besloten om voor het vierde kwartaal van 2021 de TVL open te stellen, kondigt het … Lees verder...

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

25-11-2021 – Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen over de vergoeding van … Lees verder...

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

25-11-2021 – De Belastingdienst hanteert een correctiebeleid. Op grond van dat beleid wordt geen navorderingsaanslag … Lees verder...

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen

25-11-2021 – Een ondernemer mag de omzetbelasting, die hem door andere ondernemers in rekening is gebracht voor de levering van … Lees verder...

Premiepercentages en maximum premieloon 2022

25-11-2021 – De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en het maximumpremieloon voor het … Lees verder...

Gedeeltelijke terugkeer steunpakket

18-11-2021 – Waar het kabinet eerder heeft besloten om het merendeel van de steunmaatregelen voor ondernemers per 1 oktober jl. te … Lees verder...

Start vaststelling TVL Q2 2021

18-11-2021 – Op 29 november begint RVO.nl met de vaststelling van de TVL over het tweede kwartaal van 2021. Vanaf die datum kunnen … Lees verder...

Contouren Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen

18-11-2021 – De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen … Lees verder...

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen

18-11-2021 – De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Belastingplan 2022 aangenomen. Van alle 23 door de Kamer ingediende amendementen … Lees verder...

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend

18-11-2021 – Bekendmaking percentage eigenwoningforfait De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer geïnformeerd … Lees verder...