BLOG | ‘handige informatie wekelijks bijgewerkt’

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting

23-09-2021 – De tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting veranderen marginaal, met uitzondering van de … Lees verder...

Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden

23-09-2021 – In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën beschreven welke aanpassingen van de … Lees verder...

Bijtelling emissievrije auto

23-09-2021 – De verlaagde bijtelling voor emissievrije personenauto’s blijft bestaan. De verlaagde bijtelling bedraagt in 2021 … Lees verder...

Verlengen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups

23-09-2021 – Het loon van de dga van een innovatieve start-up mag voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden … Lees verder...

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

23-09-2021 – Er komt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor de vergoeding van thuiswerkkosten van € 2 per … Lees verder...

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

23-09-2021 – Volgens de huidige wetgeving worden aandelenoptierechten in de loonsfeer belast op het moment waarop zij worden … Lees verder...

Systematiek S&O-afdrachtvermindering

23-09-2021 – Het kabinet stelt voor om de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) op een tweetal punten aan te … Lees verder...

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

23-09-2021 – De MIA is een subsidieregeling voor de investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Per 1 januari 2022 gaan de … Lees verder...

Aanpassen verwerking negatieve btw-melding

23-09-2021 – De Wet op de omzetbelasting bevat drie bijzondere regelingen waarbij ondernemers de btw die zij verschuldigd worden in … Lees verder...

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding

23-09-2021 – Onder voorwaarden geldt met ingang van 2022 een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van een woning … Lees verder...