BLOG | ‘handige informatie wekelijks bijgewerkt’

Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis

26-11-2020 – De kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting houdt in, dat de opbrengst van de verhuur van een kamer in de eigen … Lees verder...

Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor bekendgemaakt

26-11-2020 – In de zogenaamde appreciatiebrief betreffende de ingediende amendementen en moties op het pakket Belastingplan 2021 … Lees verder...

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen door Tweede Kamer

26-11-2020 – De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen. In dit wetsvoorstel worden … Lees verder...

Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg

26-11-2020 – De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een … Lees verder...

Loket aanvraag TVL vierde kwartaal geopend

26-11-2020 – De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft laten weten dat het vanaf 25 november mogelijk is om de … Lees verder...

Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer

19-11-2020 – De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het pakket Belastingplan 2021 vormen, aangenomen. Ook het … Lees verder...

Zesde voortgangsbrief "Werken als zelfstandige"

19-11-2020 – Het onderscheid tussen werken als zelfstandige en als werknemer is van belang voor de inhoudingsplicht voor de … Lees verder...

Premiepercentages en premieloon 2021 vastgesteld

19-11-2020 – De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de … Lees verder...

Goedkeurend besluit 30%-regeling

19-11-2020 – Vooruitlopend op de Eindejaarsregeling 2020 heeft de staatssecretaris een besluit met een goedkeuring voor de uitvoering … Lees verder...

Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof

19-11-2020 – De richtlijn (EU) 2019/1158 is bedoeld om het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke behandeling van … Lees verder...