BLOG | ‘handige informatie wekelijks bijgewerkt’

Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie

12-05-2022 – De Gemeentewet bevat een opsomming van belastingen die gemeenten mogen heffen. De parkeerbelasting is een vorm van … Lees verder...

Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

12-05-2022 – Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na de betekening van het vonnis haar … Lees verder...

Goodwill te snel afgeschreven

12-05-2022 – Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent dat de jaarlijkse … Lees verder...

Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht

12-05-2022 – Wanneer vaststaat dat niet de vereiste aangifte is gedaan, leidt dat tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat … Lees verder...

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

12-05-2022 – De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat het minimumloon … Lees verder...

Aanpassing termijn betalingsregeling

12-05-2022 – De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Leidraad Invordering gewijzigd. De wijziging betreft de ingangsdatum van een … Lees verder...

Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

05-05-2022 – De staatssecretaris van FinanciËn heeft een besluit gepubliceerd met zijn standpunt over de winstsplitsing van een … Lees verder...

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap

05-05-2022 – Erfbelasting wordt geheven over de waarde van wat iemand krachtens erfrecht verkrijgt door het overlijden van een … Lees verder...

Referentieobjecten WOZ-waardering

05-05-2022 – In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de waarde van een woning te hoog was vastgesteld. De … Lees verder...

Tegemoetkomingen sportorganisaties en -accommodaties

05-05-2022 – Om amateursportorganisaties financieel te ondersteunen, is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en … Lees verder...