BLOG | ‘handige informatie wekelijks bijgewerkt’

Intracommunautaire verwerving auto door particulier

01-06-2023 – Een particulier, die in een andere lidstaat van de EU een nieuwe auto koopt, verricht in zijn woonland voor de … Lees verder...

Eigen woning gaat niet naar box 3

01-06-2023 – De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over het belasten van de eigen woning in box 3 beantwoord. De vragen … Lees verder...

Wet invoering minimumuurloon in Staatsblad geplaatst

01-06-2023 – Op dit moment kent de Nederlandse wetgeving nog geen uniform wettelijk minimumuurloon. Het minimumuurloon is een … Lees verder...

Geen cassatie uitleg correctiebeleid Belastingdienst

01-06-2023 – De staatssecretaris van FinanciËn heeft toegelicht waarom hij geen beroep in cassatie instelt tegen uitspraken van Hof … Lees verder...

Sloopauto's verkocht onder margeregeling

25-05-2023 – Ondernemers, die gebruikte goederen verkopen, kunnen de margeregeling voor de omzetbelasting toepassen. Voorwaarde is … Lees verder...

Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling

25-05-2023 – Voor uit het buitenland aangeworven werknemers is onder voorwaarden de 30%-regeling van toepassing. Deze regeling houdt … Lees verder...

Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn

25-05-2023 – Op 5 april 2022 heeft de Raad van de Europese Unie de BTW-tarievenrichtlijn vastgesteld. De BTW-tarievenrichtlijn … Lees verder...

Ontbrekend instructieboekje

17-05-2023 – Bij de registratie van een uit het buitenland afkomstig motorvoertuig in Nederland is bpm verschuldigd. Uitgangspunt is … Lees verder...

Wijziging subsidieregeling STAP-budget

17-05-2023 – De minister van SZW heeft de Subsidieregeling STAP-budget gewijzigd. Hiermee is getracht duidelijk te maken welke vormen … Lees verder...

Verplichte aanwezigheid voor aanvang dienst

17-05-2023 – Een procedure voor Hof Den Haag heeft betrekking op een loonvordering van een werknemer van een callcenter. Volgens de … Lees verder...