BLOG | ‘handige informatie wekelijks bijgewerkt’

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register

01-12-2022 – Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van FinanciËn de Kamer van Koophandel (KvK) … Lees verder...

Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3

01-12-2022 – Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris van … Lees verder...

Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget

01-12-2022 – Het STAP-budget is een subsidieregeling voor arbeidsmarktgerichte scholing. De regeling vervangt de vervallen aftrek … Lees verder...

Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan

01-12-2022 – Het ministerie van FinanciËn is een project gestart om opmerkelijke belastingconstructies in kaart te brengen. Onderdeel … Lees verder...

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

24-11-2022 – Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst indien en voor zover … Lees verder...

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

24-11-2022 – De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het opleggen van een aanslag door toedoen van de … Lees verder...

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

24-11-2022 – In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte vrijstelling voor de … Lees verder...

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

17-11-2022 – De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering en de leeftijd waarop iemand recht op een AOW-uitkering … Lees verder...

Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer

17-11-2022 – De Tweede Kamer heeft op 10 november 2022 het pakket Belastingplan 2023 aangenomen. Ook de al voor Prinsjesdag … Lees verder...

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

17-11-2022 – In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn het percentage van het eigenwoningforfait en de … Lees verder...